Uppsalaforskare får över 20 miljoner kronor från Hjärt-lungfonden