Upplandsstudie visar att betande häst ger energirikare gräs