U – Uppmuntra personen att söka professionell hjälp