Stora besparingar att vänta på Akademiska sjukhuset