Så ska problemen i Gottsunda hanteras

Comments are Closed Posted on

Polisen och Uppsala kommun presenterar idag starten på ett sexårigt samarbete med målet att komma till rätta med brottsligheten och sociala problem i stadsdelen Gottsunda i Uppsala.