”Pingströrelsen fick en sektstämpel efter Knutbydramat”