Personalpool ska halvera kostnaderna

Comments are Closed Posted on

Region Uppsalas vårdcentraler i länet ska börja med en intern personalpool som ska rycka in vid vakanser på vårdcentralerna. Det istället för att hyra in personal från bemanningsföretag.