Påtryckningar från patienter en orsak till röntgen