Lopp på snö(!) i maj – IK Rex bidrar till folkhälsan