Lärarnas löner och fler elever ligger bakom ökade kostnader