Lärare utan rätt behörighet inför skolstarten

Ekot har skickat ut en enkät till Sveriges alla kommuner och ställt frågor om lärarsituationen i grundskolan inför skolstarten. 202 kommuner har svarat och många kommuner vittnar om att situationen är komplicerad och svår.