Kvinnors utsatthet kan öka med isoleringen

Comments are Closed Posted on

En ökning av våld i hemmet har setts i Kina i samband med pandemin och nu uttrycker flera organisationer i Europa en oro. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har inte sett en ökning, men tror att fler kommer att hör av sig när isoleringen bryts. ”Däremot så ser vi en ökning av våld mot kvinnor generellt för hela året”, säger enhetschef Åsa Witkowski.