Internationella grupparbeten ska lösa hållbara transporter