Försök till cykelstöld – person lyckades stoppa brottet