Förlängd tid att köra med dubbdäck

Comments are Closed Posted on

Transportstyrelsen har antagit ett förslag om att i år tillfälligt senarelägga sista datum som det är tillåtet att köra med dubbdäck, från nuvarande 15 april till 30 april för både tunga och lätta fordon. Förslaget kom från bland annat Motorbranschens riksförbund, som menar att verkstäderna har begränsad kapacitet i nuläget och att folk har mycket annat att tänka på.