Elever och rektorn minns tillbaka till skolbranden