Bil voltade av vägen – misstänkt vårdslöshet i trafik