Our Blog

En strid om sophanteringen i Hargs hamn har blossat upp. En utvecklingsgrupp har bildats bland ortsborna och de tycker att Vattenfall bör ta ett större ansvar för sophanteringen på plats i hamnen.

Read More